S.Z.R. “F - PLAST”
    21220 Bečej, Servo Mihalja 39

    vl. Feher Sabolč

    Tel:             021/6915-275
    Tel/fax:      021/6919-239
    Mob:           064/122-112-9
 
    Pogledaj lokaciju firme na mapi

    E-mail: fplast021@gmail.com

    Web: www.fplast.backabanat.com
 
   
    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    Delatnost:

    - izrada metalnih konstrukcija
    - izrada plastenika
    - izrada hangara, terasa, nadstrešica...
    - izrada ulaznih kapija, ograda, stepeništa
    - izrada  i prodaja ukrasnih  betonskih kocki za parkinge i trotoare
    - uslužna obrada metala